понеділок, 13 січня 2014 р.

УВАГА КОНКУРС! 
Запрошуємо взяти участь  
у  Всеукраїнському  конкурсі   
«Моральний вчинок»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС 


 ПОЛОЖЕННЯ
про міський етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
1. Загальні положення

1.1. Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) проводиться Науково-методичним центром управління освіти Енергодарської міської ради
Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет та журі.
1.2. Учасники Конкурсу – учні та вихованці навчальних закладів міста Енергодара (далі – учасники). Конкурс передбачає індивідуальну та групову участь.
1.3. Учасникам Конкурсу можуть надавати допомогу педагоги, батьки, керівники громадських організацій, представники органів учнівського самоврядування тощо (далі – керівники).
1.4. Мета Конкурсу – популяризація духовних і моральних надбань, консолідація зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та студентів.
1.5. Основні завдання Конкурсу:
- створення умов для виховання високих моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого вибору, підвищення громадянської культури учнів та студентів;
- поширення системи етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей та уявлень про добро, честь і гідність, громадянський обов`язок, совість, справедливість;
- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;
- популяризація суспільно значущих форм діяльності (далі – діяльність) учасників.

2. Учасники Конкурсу, умови та строки його проведення
2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах серед таких вікових груп:
1) учні 1–4 класів;
2) учні 5–8 класів;
3) учні 9–11 класів;
4) вихованці ПНЗ ;
5)  змішана група (діяльність представників різних вікових груп).
2.2. Для участі в Конкурсі учасники кожної вікової групи обирають один із тематичних напрямів (екологічний, соціальний або культурологічний) своєї діяльності та готують у довільній формі творчий звіт про неї.
2.3. Учасники можуть надсилати на Конкурс творчі звіти як про індивідуальну, так і про колективну діяльність.
2.4. Конкурс проводиться щорічно від вересня до січня поточного навчального року.
Для поширення інформації про діяльність учасників та їх заохочення  доцільно проводити Конкурс поетапно:
І етап –  шкільний – вересень – грудень;
ІІ етап – міський (відбір творчих звітів з числа переможців І етапу), подання на розгляд – січень;
2.5. Конкурс завершується церемонією нагородження переможців.
2.6. За підсумками І  етапу Конкурсу можливе заохочення учасників та  переможців.
2.7. До обласного журі відправляються:
 – статистична довідка за результатами Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (додаток 1 до цього Положення), що заповнюється міським оргкомітетом Конкурсу до 15 лютого поточного н.р.;
   творчі звіти, з позначкою «Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» від оргкомітетів навчальних закладів або окремих осіб;
До кожного творчого звіту обов’язково вкладається реєстраційна картка у 2-х примірниках, що заповнюється учасниками Конкурсу (додаток 3  цього Положення).

3. Вимоги до оформлення та змісту творчих звітів,
що надсилаються на Конкурс

3.1. Для участі у Конкурсі учасники подають творчі звіти у довільній формі: фоторепортаж, стіннівка, плакат, текстові матеріали (нарис, вірш, буклет  та ін.), відеосюжет тощо), які розкривають зміст, тривалість, цільову аудиторію, результати та наслідки діяльності.
Назва творчого звіту має відповідати його основному змісту.
3.2. До творчого звіту обов’язково додається реєстраційна картка у 2-х примірниках (додаток  до цього Положення).
Творчі звіти без реєстраційної картки не розглядаються.
3.3. Творчий звіт у формі відеосюжету розглядається як окрема номінація для учасників 3 вікових груп.
До відеосюжету додається анотація, обсяг якої не перебільшує 0,5 стор. формату А 4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
В титрах відеосюжету або в голосовому супроводі має бути стисла інформація, викладена у додатку до цього Положення, про учасників Конкурсу та авторів відеосюжету.
3.4. Обсяг творчого звіту залежно від обраної учасниками форми:
·        фоторепортаж, стіннівка, плакат – 1 сторінка формату А3;
·        фоторепортаж, текстові матеріали – від 1 до 10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;
·        відеосюжет – від 3 до 10 хвилин.
 3.5. Творчі звіти, підготовлені керівниками, а також такі, що не відповідають вимогам цього Положення, організаційним комітетом підсумкового етапу не розглядаються.
3.6. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
        
4.1. Після розгляду творчих звітів на підсумковому  етапі журі визначає по три переможці у кожній віковій групі відповідно до набраної кількості балів.
4.2. Переможці підсумкового етапу Конкурсу нагороджуються дипломами управління освіти Енергодарської міської ради
         4.3. Творчі звіти учасників підсумкового етапу не рецензуються і не повертаються.Методист НМЦ                                                           І.Г.Худенкова

Немає коментарів:

Дописати коментар